17/4:Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας για τις αδικαιολόγητες και γενικευμένες απολύσεις Δημοσίων Υπαλλήλων

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με αφορμή τις πρόσφατες ανακοινώσεις της τρικομματικής Κυβέρνησης, για άμεσες και γενικευμένες απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων,  Συνέχεια